ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายพยุหพล พานทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2563,16:06  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานเด่นของผู้บริหารและครู
ชื่ออาจารย์ : นายจันทร เที่ยงภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,15:50  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 9
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:21  อ่าน 304 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 8
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:20  อ่าน 329 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 7
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:19  อ่าน 305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:18  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:18  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:17  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:17  อ่าน 297 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,13:16  อ่าน 285 ครั้ง
รายละเอียด..