ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สาธิตการทำ "กุ้งแช่น้ำปลา"
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุทธิดา เริ่มรัตน์ และคณะ
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2562,11:47   อ่าน 269 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สาธิตการทำ "ทองหยอด"
ชื่อนักเรียน : นางสาวกนกกร หินเธาว์ และคณะ
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2562,10:33   อ่าน 249 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักสาธิตการสอนโปรแกรม Sony Vegas Pro 11 เบื้องต้น
ชื่อนักเรียน : นายสัมปทาน เสือสา ,นายปิยะณัฐ ท่าศาลาและนายสุรชาย พลทามูล
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,16:50   อ่าน 389 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หนังสั้น "ค่านิยม 12 ประการ" เด็กโดดเรียน
ชื่อนักเรียน : นายฆนาการ จารุสาร และคณะ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,16:40   อ่าน 531 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แนะนำตัวเอง
ชื่อนักเรียน : นางสาวจิรภัทร สมิต
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,08:53   อ่าน 457 ครั้ง
ชื่อผลงาน : MV เพลงคณิตศาสตร์ (บูรณาการร่วมกับคณิตฯ)
ชื่อนักเรียน : นายภาณุพงศ์ สุ่มหิรัญ และคณะ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,08:51   อ่าน 337 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ล้อเลียนโฆษณาไทยประกันชีวิต "มนุษย์ขยะ"
ชื่อนักเรียน : น.ส.ปัญญาพร แซ่โง้ว และคณะ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,08:41   อ่าน 366 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคอมฯ "สาธิตการทำซาลาเปาไส้ไหล"
ชื่อนักเรียน : น.ส.ทัดดาว ฟอกสันเทียะ และคณะ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,08:37   อ่าน 368 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ละครต่อต้านความรุนแรง
ชื่อนักเรียน : นายสุรพงศ์ อินทรพิชิต และคณะ
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,08:33   อ่าน 346 ครั้ง