ข่าวประชาสัมพันธ์
วีทีอาร์ เกษมศานต์ กาลเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบ่งตามกองและหมู่ ประจำปีการศึกษา 2563
ตารางสอบกลางภาค 1-63 ระดับ ม.1 - ม.6
13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป รส.ล. ทดลองเรียน onsite 100%
ประกาศเรียนชดเชยวันหยุด
โครงการเรียนพิเศษวันเสาร์ ( รับสมัคร วันนี้ - 14 สิงหาคม เท่านั้น!! )
กำหนดการไหว้ครูปีนี้ จัดในวันพฤหัสดี ที่ 6 ส.ค.63 - ครูแต่งชุดข้าราชการ (สีกากี) - นักเรียนแต่งกาย
เรียนผู้ปกครอง ม.2,3,5,6 (ห้องเรียนปกติ) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังได้จัดทำระบบการจ่ายเงินออ
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 รับลงทะเบียน ณ ลานโดมดอกแก้ว ที่ประชุมผู้ปกครองนัก
รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2563 เพิ่มชุมนุม ดนตรีไทย และตารางติวโอเน็ต ม.3 ม.6 แด่ชาว รส.ล.
สมัครชุมนุม ปีการศึกษา 1/2563
การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 , 4 และนักเรียนเข้าระหว่างปี ม. 2 , 3 , 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อการจัดห้องเรียนและคณะสี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายชื่อการจัดห้องเรียนและคณะสี นักเรียนเข้าระหว่างปี 2563
รายชื่อการจัดห้องเรียนและคณะสี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนปี 2563
ตารางเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 1/2563
ตารางเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 1/2563
ตารางเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 1/2563
ตารางเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 1/2563
ตารางเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2563
ตารางเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2563
ตารางสอนกลุ่มเรียนร่วม ภาคเรียน 1/2563
ตารางสอนกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียน 1/2563
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียน 1/2563
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียน 1/2563
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียน 1/2563
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียน 1/2563
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียน 1/2563
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศิกษา ภาคเรียน 1/2563