ข่าวประชาสัมพันธ์
13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป รส.ล. ทดลองเรียน onsite 100%
13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  รส.ล. ทดลองเรียน onsite 100%  แนวปฏิบัติเบื้องต้น
1. ครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนทราบทุกคน และจัดเตรียม โต๊ะ-เก้าอี้ให้ครบ ตามจำนวน
2. ห้องปฏิบัติการต่างๆ จัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้เพียงพอ งดกิจกรรมที่ต้องใกล้ชิดกันมากๆ 
3. เน้นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ลดการนั่งเรียนในห้องเท่าที่จะทำได้
4. นักเรียนบันทึก การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ หลังเลิกเรียน (ใช้สมุดเก่า/ใหม่ บันทึก ที่ปรึกตรวจหรือให้บันทึกหลังกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน) 
5. ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข 5 ข้อ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 80 ครั้ง