ข่าวประชาสัมพันธ์
22 เมษายน 2564 พิธีรับใบประกาศนียบัตร
กำหนดการหลังสอบปลายภาค ระดับ ม.3 และ ม.6
ประกาศ....การหยุดทำการเรียนการสอนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564
ตารางสอบปลายภาค 2/63 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
สอบปลายภายเฉพาะม.3 ม.6 ที่หยุดเรียนวันจันทร์ที่ 22 ครับ ระดับอื่นๆ เรียนตามปกติครับ
31 มี.ค. 2564 - กิจกรรมปัจฉิม ม.3,6 - ม.1,2,4 และ 5 หยุดเรียนเตรียมสอบ
กีฬาสีประจำปี จัดวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 1.แข่งแค่กีฬา เหลือ 5 ชนิด บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล ฟุตซอล แบดมินตัน 2.ไม่จัดกองเชียร์ 3.เปิด-ปิดเรียบง่าย วิธีการจัด =ถ้ามีโควิดระบาดในละแวก รร จัดแบบปิด ให้แค่นักกีฬาเข้ามาแข่งใน รร =ถ้าโควิดยังไม่ระบาด
ประกาศ..การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการแจ้งความจำนงในเว็บ https://w31.bangkok2.org/
ประกาศ...ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 64 ให้นักเรียนทุกคนมาเรียนได้ตามปกติ ไม่สลับเลขคู่เลขคี่....ขอบคุณครับ
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
การรับสมัครนักเรียน (โควต้า)และเกณฑ์การพิจารณา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเ
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
แบบบันทึกแจ้งความประสงค์ขอเรียน Online อย่างต่อเนื่อง
นิเทศการสอนออนไลน์
เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนติดตั้ง "แอพหมอชนะ" https://www.dga.or.th/th/profile/2176/
ผู้ปกครอง นักเรียน หรือคุณครูสามารถแจ้งปัญหา อุปสรรค เรียนออนไลน์สายตรงผู้อำนวยการ https://docs.goog
ประกาศรายชื่อนักเรียนประจําชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนประจําชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักเรียนประจําชุมนุมความสามารถพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนประจําชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้....ขอความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ประกาศแจ้งการฝึกซ้อมกีฬาสีภายในดอกแก้วเกมส์
รายชื่อ นร. 2/2563
กิจกรรมชุมนุม 2/2563 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 63
ตารางติว O-NET ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2563
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียน 2/2563
ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป ดนตรี ภาคเรียน 2/2563